ისტორია

საქართველოს ღვინის კულტურასთან 8000 წლიანი უწყვეტი ისტორია აკავშირებს, რასაც მრავალი არქეოლოგიური აღმოჩენა და ისტორიული ფაქტი ადასტურებს. ქვეყნის მუზეუმებში დაცულია მეღვინეობასთან დაკავშირებული, ათასწლეულებით დათარიღებული მრავალი ექსპონატი, რაც ანიჭებს საქართველოს ღვინის სამშობლოს სტატუსს.


საქართველოში ღვინო და მეღვინეობა კულტურის განუყოფელი ნაწილია. არქეოლოგებმა დაამტკიცეს, რომ მეღვინეობა საქართველოში წარმოიშვა 8 ათასი წლის წინ. ენათმეცნიერები კი ამტკიცებენ, რომ სიტყვა "ღვინო" (ღვინო, ვინო, ვეინ) წარმოიშვა ქართული სიტყვიდან "guino". ამას მოწმობს აგრეთვე თიხნარი მჟავების ნაშთებითა და კულტივირებული ვაზის წიპწებით ნაპოვნი,დაახლოვებით 8 000 წლის კერძების ფრაგმენტები. მოგვიანებით, ვაზი და მეღვინეობა მთელს მსოფლიოში გავრცელდა.


საქართველოში ვაზის 500-მდე ენდემური ჯიშია უძველესი დროიდან დღემდე, ღვინო სარიტუალო და მისტიკური სასმელი იყო. წარმართულ საქართველოში თაყვანს სცემდნენ „აგუნის“ - ღვთაებას, ვენახებისა და მევენახეობის მფარველ წმინდანს. აგუნა ლოცულობდა ყურძნის მოსავალზე, აღებასა და ვენახების სეტყვისგან დასაცავად. “... საქართველოში ქრისტიანობის მოსვლასთან ერთად, ღვინო, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა


წმინდა ნინო, საქართველოში, ვაზისგან შეკრული ჯვრით შემოვიდა, რამაც კიდევ უფრო განამტკიცა ქრისტიანობა ... ამიტომ ღვინო ტრადიციულად მონასტრებში იწარმოებოდა - სადაც ღვინის მრავალი საცავი (მარანი) იყო აღმოჩენილი და დაცული. აგრეთვე დაცულია ღვინის წარმოების ათასწლეულების ტრადიციული მეთოდი . საქართველოში მეღვინეობის ტრადიცია უძველესი და მნიშვნელოვანია. როგორ მზადდება ღვინო საქართველოში? დღემდე არსებობს ქართული უძველესი ტრადიციული ტექნოლოგია.

ქართული ღვინის ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ქვევრში ღვინის დაყენების, ტრადიციულ მეთოდს, რომელიც მრავალ საუკუნეს ითვლის და დღემდე გამოიყენება.


საქართველოში, ყველაზე დიდი მევენახეობა-მეღვინეობის მხარე არის კახეთი
(აღმოსავლეთ საქართველო).